A Site for the New  Generation of Christian Reformers

 

CONTENDERS

 for the Once for All delivered Faith 

 

UPHOLDERS

of the Holy Spirit inspired, innerrant, infallible, fully sufficient and totally trustworthy Bible.

 

ADVOCATES

 for the purity of the glorious Gospel.

 

PREACHERS

 of the Cross.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read Cameron's Blog Here

 

 

 

 

 


 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009 onceuponacross.com  

Once Upon A Cross

 

Og ligesom det er Menneskene beskikket at dø een Gang og derefter Dom, således skal også Kristus, efter at være bleven een Gang ofret for at bære manges Synder, anden Gang, uden Synd, vise sig for dem, som foruente Ham til frelse.(Heb 9:27-28) 

 

 

MEGET VIGTIGE BUDSKAB - GUD'S FRYGT - MIKAEL THOMSEN

Jeg tror at der ikke kommer vækkelse i Danmark førend der er folk der tør prædike som min ven Mikael Thomsen her. Et land uden gudsfrygt er et land i forfald. Men hvis der ikke er nogen der tør prædike om gudsfrygt, hvordan skulle vi så kunne forvente at folk skulle vende om. Der bliver ingen omvendelse, hvis der ikke er gudsfrygt. Dette er videoen du skal se. Hvis du ikke ser mange video-prædikener så er det den her du skal vælge at se.

 

Watch Cameron's Videos

Here

TRUE DISCIPLE SERMONJAM - MIKAEL THOMSEN (ENGELSK UNDERTEKST)

Hvad er en sandt discipel? Her er en stærk sermonjam fra en Mikael Thomsen sermon. Jesus kalder Hans Menighed til tage op korset. Han kalder os til at følge Ham. Han kalder os til at dø.

GUD'S VRED SERMONJAM - MIKAEL THOMSEN (ENGELSK UNDERTEKST)

Hvad er vi frelst fra? Her er en stærk sermonjam fra en Mikael Thomsen sermon. Hvordan kan man taler om at bliver frelst når man aldrig taler om helvede. Og hvordan kan man taler om helvede hvis man aldrig forklare Gud's lov og Hans retfærdig vred. God nyheder er ikke god uden den dårlige nyheder.

LASSE OG RENE MØDER EVANGELIET (ENGELSK UNDERTEKST)

David Jakobsen og Cameron Buettel var ud på gågaden i Frederikshavn til at vidner evangeliet til folk. Lasse og Rene var åben at har vores samtale på video. De var også åben til at høre vores budskab. Se her på video når to ung dansk mænd bliver overbevist af synd, dom, og retfærdighed.

INDOOR OPEN AIR - CAMERON BUETTEL (ENGELSK UNDERTEKST)

Jeg har mærket det kolde pust fra finanskrisen - men der er gode måder at miste sit arbejde på - dette er en af dem.

KRISTUSKIRKEN - REFORMERT BAPTISTKIRKE I BJERRINGBRO

Vi tilstræber at forkynde hele Guds råd som åbenbaret i Bibelen, Guds ord. Især betoner vi Guds hellighed og almagt i frelsen ved Jesus Kristus, menneskets syndige fordærv, omvendelsens nødvendighed for frelse, retfærdiggørelsen ved tro alene virket ved Helligånden og Gud Faders udvælgende og bevarende nåde. Da vi tror, at kirken er de troendes og omvendtes menighed, praktiserer vi discipeldåb. Kirken er kaldet til at tilbede Gud, sådan som han selv har forordnet i Skriften, og ikke efter menneskelig opfindsomhed. Gud alene æren. Mere præcist er vi en evangelisk og reformert baptistkirke, der tilslutter sig Baptist bekendelsesskriftet fra 1689.